ครม. เคาะเพิ่มโทษค้าสลากเกิน 80 บาท ปรับ 1 หมื่นบาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

ครม.มีมติแก้ไข พ.ร.บ. เพิ่มโทษขายหวยเกินราคา 80 บาท จากเดิมปรับ 2,000 เป็น ปรับไม่เกิน 1 หมื่น จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2537 เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่กระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอ เพิ่มบทลงโทษกรณีขายสลากกินแบ่งฯ เกินราคา จากเดิมระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงเพิ่มโทษในความผิดกรณีขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา และขายสลากกินแบ่งรัฐบาล แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การจัดสรรรายได้ยังคงมีสัดส่วนตามเดิม คือ เงินรางวัล ร้อยละ 60 รายได้ส่งรัฐ ร้อยละ 22 การบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 17 และกองทุนพัฒนาสังคม ร้อยละ 1 แต่ได้มีการปรับสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 17 โดย แบ่งเป็นส่วนลดตัวแทนรายย่อย ร้อยละ 12 จากเดิม ร้อยละ 7 เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยมีกำไรมากขึ้น ค่าบริหารจัดการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร้อยละ 3 และส่วนลดตัวแทนแบบสมาคมและองค์กร ร้อยละ 2

ทั้งนี้ในเดือนหน้านายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ศึกษาผลกระทบผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรูปแบบการจัดพิมพ์สลากรวมชุด เพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา เมื่อได้ข้อสรุปภายในเดือนมิถุนายน ต้องผ่านกระบวนการ คาดจะสามารถเริ่มพิมพ์ได้ปลายปีนี้. – สำนักข่าวไทย