บุคคลนิรนามส่งธนบัตรเก่าชำรุดเพื่อบริจาค

รายงานข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่อำเภอเมืองมัตสึยาม่าจังหวัดเอฮิเมะ มีบุคคลนิรนามส่งเงินสดเป็นธนบัตรรุ่นเก่าใบละ 1 หมื่นเยนจำนวนมาก ยัดใส่กล่องกระดาษ จ่าหน้าถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมมีจดหมายแนบมาเขียนเพียงข้อความสั้นๆ ว่า ขอบริจาคเงินให้จังหวัดเพื่อเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวจลงชื่อนิรนามด้วยความที่เป็นธนบัตรรุ่นเก่า

และได้รับความเสียหายอย่างมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ จึงส่งธนบัตรทั้งหมดไปตรวจสอบที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น สาขาเมืองมัตสึยาม่า และในวันที่ 29 เดือนสิงหาคม ธนาคารได้แจ้งผลการตรวจสอบและนับเงิน โดยสร้างความตกตะลึงให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมาก เพราะว่าเงินทั้งหมดเป็นของแท้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 166,610,000¥ (หนึ่งร้อยหกสิบหกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเยนถ้วน)