รมว.เกษตรฯ ยันไม่เปลี่ยนตัวอธิบดีปศุสัตว์

รัฐมนตรีเกษตรฯ ยืนยันยังไม่มีนโยบายเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพราะที่ผ่านมาทำงานเข้ากันได้ดี ส่วนการสอบทุจริตวัคซีนที่มีข่าวคนในกระทรวงเข้าไปเกี่ยวข้องจะเริ่มต้นสอบสัปดาห์นี้

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมและได้กล่าวถึงกระแสข่าวการจะย้ายนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ว่า ยังไม่เคยพูดว่าจะย้ายอธิบดีกรมปศุสัตว์ และที่ผ่านมาทำงานกันด้วยดีมาตลอด ไม่เช่นนั้นจะไม่นำอธิบดีกรมปศุสัตว์มายืนข้าง ๆ ดังนั้น ขอให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ตั้งใจทำงานต่อไป

ส่วนการสอบสวนทุจริตวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 1 ล้านโดสที่มีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปเกี่ยวข้องนั้น นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งแต่งนายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการสอบสวน โดยจะเริ่มต้นสอบสวนภายในสัปดาห์นี้ และภายใน 30 วันจะได้ข้อสรุป ทั้งนี้ จากการตรวจสอบกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับการยืนยันว่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ายังมีประสิทธิภาพดี ส่วนการพบไข้หวัดนกในคนนั้น ขอยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจน ส่วนการพบไข้หวัดนกในสัตว์ ทางองค์การสวนสัตว์จะเป็นผู้แถลงข่าวให้ทราบ

ทางด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มทยอยแจกจ่ายวัคซีน 1 ล้านโดสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ช่วงเดือนมกราคม-25 มีนาคม 2561 มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวอายุ 30 วัน จำนวน 39 จังหวัด ปัจจุบันเหลือ 27 จังหวัด.-สำนักข่าวไทย