หอการค้าไทยเผยเงินสะพัดช่วงเปิดเทอม 5.2 หมื่นล้านบาท

หอการค้าไทยเผยผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงถึง 1.6 หมื่นบาทต่อคน เหตุค่าใช้จ่ายทั้งชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ปรับตัวสูงขึ้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครอง เรื่องการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม คาดว่า จะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของผู้ปกครอง 52,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.10% และถือว่าสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยค่าใช้จ่ายต่อรายจะสูงถึง 16,407 บาท เนื่องจากผู้ปกครอง 47.9% บอกว่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จากการซื้อชุดนักเรียนใหม่ และอุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงค่าเทอม และค่าบำรุงโรงเรียน ซึ่งล้วนปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วย ขณะที่ค่าแป๊ะเจี๊ยะ ปีนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการจ่ายลดลง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าไทยมีการใช้จ่ายด้านการศึกษาในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น

อย่างไรก็ดี หอการค้าไทย เห็นว่า รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยดูแลค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต และทุนเล่าเรียนฟรีให้เหมาะสมกับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งควรจัดงบประมาณเงินทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเนื้อหาการเรียนจะต้องสอดคล้องกับตลาดแรงงานจริง

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3