หัวเชื้อจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น

หัวเชื้อจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น จุลินทรีย์อีเอ็ม( จุลินทรีย์หอม ) ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
ประโยชน์หลักๆของจุลินทรีย์หอม คือ

1 ) ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียทั่วๆไป เติมบ่อบำบัดน้ำเสีย เติมบ่อเกรอะ เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียในระบบให้มากขึ้น

2 ) ใช้ประโยชน์ในการดับกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มาจากสารอินทรีย์ทั้งพืชและสัตว์ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นต่างๆจากบ่อบำบัดน้ำเสีย จากบ่อเกรอะ จากฟาร์มปศุสัตว์ กลิ่นมูลสัตว์ต่างๆ

3 ) ใช้ประยุกต์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยการหมักรวมกับพืชผักหรือปลาก็ได้

เนื่องจากจุลินทรีย์หอม เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำงานย่อยสลายของเสียต่างๆ ดังนั้น จุลินทรีย์กลุ่มนี้จึงทำงานได้ทั้งในสภาวะไร้อากาศออกซิเจนและมีอากาศออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำเสีย ( ทำปฏิกิริยาย่อยสลายได้ทั้ง 2 สภาวะ ) จึงนิยมนำมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและดับกลิ่นหรือกำจัดกลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นคาวต่างๆ ซึ่งจุลินทรีย์อีเอ็มกลุ่มนี้ทำงานได้ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียให้มากขึ้นกว่าปกติทั่วไป โดยทั่วไปจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติในระบบก็มีอยู่แล้ว ( กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสีย ) แต่มีอยู่จำกัดหรือในปริมาณที่น้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้นจริง จึงไม่เพียงพอและไม่สมดุลกับปริมาณของน้ำเสีย วิธีการแก้ไขปัญหานี้จึงต้องมีการเติมหรือเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์อีเอ็มหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนลงไปทดแทนในระบบ เพื่อให้การย่อยสลายเกิดขึ้นตลอดเวลาละสมบูรณ์มากขึ้น เนื่องจากในน้ำเสียบางแห่งเข้าขั้นวิกฤต ค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำเสียมีน้อย ( ค่า DO ต่ำกว่า 3 ) จะส่งผลให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีน้อยตามไปด้วย จึงส่งผลให้ในระบบมีจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อยกว่าของเสียที่เกิดขึ้น ประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียก็จะด้อยลงเรื่อยๆตามปริมาณการลดลงของจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ทั้งมลภาวะจากกลิ่นและมลภาวะจากน้ำเสียก็จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนในระบบมีน้อยและทำงานย่อยสลายของเสียต่างๆไม่ทันกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น จึงนิยมนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนมาทดแทน ( จุลินทรีย์อีเอ็ม ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆในระบบให้สมบูรณ์มากขึ้นนั่นเอง

จุดเด่นๆของจุลินทรีย์หอม

– ผลิตจากหัวเชื้อจุลินทรีย์โดยตรง ไม่ใช่ผลิตจากการหมักพืชผักหรือมะกรูดมะนาว เปลือกส้ม ซึ่งไม่เหมาะกับการบำบัดน้ำเสีย เพราะปริมาณจุลินทรีย์มีน้อยกว่า

– เป็นจุลินทรีย์ที่มีกลิ่นหอม เข้มข้นสูง แข็งแรง ไม่เก่าเก็บ ย่อยสลายของเสียและน้ำเสียได้ทันที ไม่ต้องรอนานเหมือนจุลินทรีย์ผงหรือจุลินทรีย์ก้อน ( อีเอ็มบอล )

– ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็นได้รวดเร็วทันใจ มีกลิ่นหอมทันที บำบัดน้ำเน่าเสียได้ดี

น้ำยาดับกลิ่นหรือจุลินทรีย์หอม หนึ่งเดียวในประเทศไทย ใช้ปุ๊บ หอมปั๊บทันที

จุลินทรีย์หอม-Kasama ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

– สำหรับย่อยสลายของเสียและบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากสารอินทรีย์

– ดับกลิ่นบ่อเกรอะเหม็น , ย่อยสลายของเสียในบ่อเกรอะ , ดับกลิ่นเหม็นในบ่อเกรอะ

– ดับกลิ่นน้ำเน่าเหม็น, ดับกลิ่นปัสสาวะ , ดับกลิ่นอุจจาระ, กลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงทุกๆชนิด

– ดับกลิ่นห้องน้ำเหม็น ทั้งกลิ่นเหม็นจากโถส้วม ชักโครกและพื้นห้องน้ำ

– ดับกลิ่นส้วมเหม็น บ่อเกรอะเหม็น ท่อเดรนในห้องน้ำส่งกลิ่นเหม็น

– ดับกลิ่นท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำเหม็น ท่อระบายน้ำในห้องน้ำเหม็น ถังขยะเหม็น

– ดับกลิ่นสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ดับกลิ่นตามกรงสุนัข คอกสุนัขส่งกลิ่นเหม็น

– ดับกลิ่นมูลสัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ทุกชนิด เช่น ฟาร์มสุกรส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

– ดับกลิ่นเน่าเหม็นตามตลาดและร้านอาหารทั่วไปที่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวน