เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี

ปกติถ้าอยากชมสัตว์ที่สวนสัตว์ก็ต้องไปชมกลางวัน แต่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai Night Safari) กลับแตกต่างจากที่อื่น เพราะเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ มีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่าง เช่น ชมสัตว์ป่าหายาก ซึ่งมี 134 สายพันธุ์ กว่า 1400 ตัว เช่น เม่นเผือก แรคคูนเผือก อัลปาก้า แมวดาว หมีสล็อท เสือลายเมฆ นาคใหญ่ขนเรียบ เสือขาว เสือจากัวร์ เสือพูม่า ลิงกระรอก อีเห็นเครือ

หมาจิ้งจอกเฟนเนก อูฐโหนกเดียว อูฐสองโหนก สิงโต ไนอาล่า เลียงผา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของสัตว์ คน น้ำพุดนตรี และสื่อผสมบนม่านน้ำ ให้ได้ชมในยามค่ำคืน กิจกรรมการให้อาหารสัตว์ ชมการดูแล รักษาสัตว์ และการอนุรักษ์สัตว์ เดิมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai safari) เปิดบริการตั้งแต่ช่วงเย็นถึงกลางคืน แต่ปัจจุบันเปิดให้ชมในเวลากลางวันด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand